bbs2 > 진료상담 > 사후피임약

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
  사후피임약
  글쓴이 : 곽산 (61.249.139.129)     날짜 : 17-11-17 15:56     조회 : 1300     트랙백 주소
남자가 가도 사후피임약 처방받을 수 있나요?

최고관리자 (121.♡.98.155)   17-11-17 16:09
안녕하세요~저희 러브미를 찾아주셔서 감사합니다.

약처방은 본인 이외에 대리처방은 불가합니다.

원하시면 본인이 직접 내원하셔야 합니다.

감사합니다. 좋은 하루 보내세요
d (220.♡.235.155)   19-10-29 03:28
http://babymong1004.cafe24.com/

https://phone-mart.imweb.me/

https://internet8282go.imweb.me/

http://seodirection.shop/

http://dogpp1.cafe24.com/

http://animaliashop.cafe24.com/

http://misoinsu.com/

https://internet8282ok.imweb.me/

http://xn--ob0bjxy86cgfab17ro0in0ao49c.net/

http://cancerchart.shop/

https://insu-master.imweb.me/

http://petbestshop.cafe24.com/

https://cancer-insu.co.kr/

http://weddingfair2018.cafe24.com/

https://modelhouse-view.imweb.me/

http://lensgogomall.co.kr/

http://xn--hz2b29jfubnxe3tah9g710alhc.com/

https://blog.naver.com/insumall90/221580529752

http://speed.modelhouse.link/

https://blog.naver.com/insumall90/221580525857

https://desk-info.imweb.me/

http://eventphone.co.kr/

http://lensgogo.shop/

http://www.infomall.co.kr/

http://babymongmong.shop/
http://purplemango.shop/

http://xn--1-vs6ez6ppwi8llnobcm.net/

http://internet8282.cafe24.com/

http://galaxys10e.cafe24.com/

https://phonessadago.co.kr/

https://apt114.quv.kr

http://eventphone.co.kr/

https://blog.naver.com/insumall90/221580521417

http://phonesaja.shop/

https://insstore.co.kr/

https://blog.naver.com/most83kor/221580478717

http://lottonum.cafe24.com/